Saint-Gobain Paul Huijnen – CIO

Paul Huijnen is sinds 2012 werkzaam als CIO bij Saint-Gobain Distribution Benelux. Hij vertelt kort iets over de interne cursus Operations Management.

“Tijdens de Saint-Gobain cursus ‘Operations Management’ heb ik me verder kunnen bekwamen in mijn ‘Managerial Skills’. Naast het herkennen en toepassen van diverse management- & leiderschapsstijlen wordt er tijdens deze cursus veel aandacht besteed aan verander management. In een tijd waarbij een bedrijf zich onderscheidt in de markt door adequaat op de vele veranderingen te in te spelen is het goed managen van veranderingen cruciaal voor het succes van het bedrijf. Zo wordt je geleerd de ‘state of mind’ van een bedrijf te herkennen en wat er per ‘state’ nodig is om het bedrijf te bewegen naar een volgende fase indien dit nodig is. Daarnaast worden er verscheidene type veranderingen besproken en welke management- en leiderschapsstijlen het beste paste bij deze veranderingen. Na de eerste cursus week, word ik meteen gestimuleerd om het geleerde in praktijk te brengen, middels een intensief coaching traject van de zeer competente docenten met zowel een universitaire als een praktijkgerichte achtergrond. Op deze wijze wordt er voor gezorgd dat de cursus het gewenste resultaat voor mij, maar ook voor Saint-Gobain oplevert.

Tot slot stimuleert de grote verscheidenheid aan nationaliteiten en achtergronden iedereen om uit zijn vertrouwde wereld te komen. Dit maakt dat de cursus bruist van de energie en nooit vervalt in het routinematig verwerken van kennis.”